Training mentale weerbaarheid

Wij zijn een bedrijf dat trainingen mentale weerbaarheid op maat levert voor elke doelgroep, waarbij wij het aantal deelnemers bewust klein houden, omdat wij ons als bedrijf willen onderscheiden door een grote mate van persoonlijke aandacht die wij de deelnemers bieden.

Vanuit de branche beschermingsbewindvoerders kwam het verzoek om een maatwerktraining mentale weerbaarheid te ontwikkelen waarmee de deelnemers het aantal Permanente Educatie punten zouden halen, die verplicht worden gesteld door de branchevereniging BPBI.

Deze branchevereniging heeft aan de Training mentale weerbaarheid de maximale 8 PE-punten toegekend. In 2017 heeft de Raad voor Rechtsbijstand (bureau Wsnp)  voor de training mentale weerbaarheid 6 PE-punten toegekend.