Mtq48 Assessment

De MTQ48 test is een zeer goede en betrouwbare test, die speciaal ontwikkeld is voor het meten van mentale weerbaarheid.

In de praktijk dient een test vaak als managementtool. Het brengt een dialoog tussen mensen op gang, brengt interpersoonlijk gedrag in kaart en helpt bij de bewustwording van mensen dat andere mensen anders in elkaar zitten. Het is een belangrijk hulpmiddel om kennis van en inzicht in persoonlijkheid te verkrijgen om uiteindelijk het gedrag van de betrokken kandidaat beter te kunnen begrijpen, verklaren en voorspellen.

Mentale weerbaarheid wordt gemeten aan de hand van de vier C’s, te weten:

  • Challenge
  • Commitment
  • Control
  • Confidence 

Challenge

Deze schaal beschrijft de mate waarin personen uitdagingen benaderen als kansen, dan wel als bedreigingen. De benadering van uitdagingen als kans, wordt gezien als een punt van motivatie. Deze personen functioneren vaak het beste in een omgeving die continu aan verandering onderhevig is. Personen die uitdagingen als een bedreiging zien prefereren juist een omgeving waar ze zo weinig
mogelijk aan verandering worden blootgesteld.

 

Commitment (betrokkenheid)

Gemeten wordt de betrokkenheid ten aanzien van het bereiken van doelstellingen en het halen van deadlines. Personen die hoog scoren op deze schaal zijn minder snel afgeleid en uit het veld geslagen door problemen en obstakels die zich gaandeweg een traject richting hun uiteindelijke doel voordoen. Bij personen die minder hoog scoren op deze schaal komt het eindresultaat in gevaar en onder druk te staan als zich onverwachte obstakels en problemen voordoen. 

 

Control (Controle)

Personen die hoog scoren op deze schaal ervaren dat ze hun werk en de omgeving waarin ze werken, onder controle hebben. Zij zijn in staat veel invloed uit te oefenen op hun werkomgeving en voelen zich op hun gemak en vol zelfvertrouwen in complexe werksituaties waar meerdere taken tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden. In het ene uiterste betekent dit dat personen veel taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren. Het andere uiterste betreft personen die zich alleen op hun gemak voelen wanneer ze hun taken een voor een kunnen uitvoeren.

Levenscontrole

Een persoon die hoog scoort op deze schaal is overtuigd van zijn controle ten aanzien van het leven dat hij/zij leidt. Deze personen hebben het gevoel dat hun leven volgens planning verloopt.

Emotionele controle

Personen die hoog scoren op deze schaal hebben hun emoties beter onder controle dan personen die lager scoren. Hoog scorende personen zijn geneigd hun emoties minder te tonen in het bijzijn van anderen.


Confidence (Zelfvertrouwen)

Personen met een hoge mate van zelfvertrouwen zijn overtuigd dat zij taken, die als zwaar en ingewikkeld worden beschouwd door personen met dezelfde kwaliteiten maar met een mindere mate van zelfvertrouwen, tot een succes weten te brengen. Personen met minder zelfvertrouwen hebben meer kans op het maken van fouten en
zijn vaak minder standvastig.

Vertrouwen (in eigen capaciteiten)

Personen die hoog scoren op deze schaal hebben het gevoel en het vertrouwen dat ze van meerwaarde zijn voor zichzelf en hun omgeving. Het functioneren van deze personen is minder afhankelijk van de waardering die zij krijgen van andere personen. Tevens staan zij een stuk optimistischer in het leven dan personen die minder hoog scoren.

Interpersoonlijk vertrouwen

Personen die hoog scoren op deze schaal zijn in de regel meer assertief dan personen die minder hoog scoren.In grote groepen voelen deze personen zich beter op hun gemak dan anderen en zullen ze sneller geneigd zijn de aandacht naar zich toe te trekken.