MTQ48 

Mental Toughness Questionnaire is een mentale weerbaarheidstest die 48 vragen omvat. Deze test is een snel, betrouwbaar en wetenschappelijk gevalideerd instrument om de vaardigheid van een persoon te meten als het gaat om presteren onder druk in werksituaties. Mentale weerbaarheid verwijst naar persoonlijke veerkracht en het intrinsieke verlangen naar succes,hoofdzakelijk in situaties die een uitdaging vormen. Mentale weerbaarheid verklaart waarom personen die onder dezelfde omstandigheden verkeren anders reageren op stressoren.

Kenmerken:

  • Meet de mentale weerbaarheid van de kandidaat
  • Geeft inzicht in sterke en zwakke punten op het mentale vlak
  • Startpunt voor mentale ontwikkeling
  • Mentale weerbaarheid is aantoonbaar bepalend voor prestaties


MTQ48® doet een voorspelling over:

  • Het vermogen om onder druk te presteren
  • Doorzettingsvermogen en vasthoudendheid
  • Zelfvertrouwen
  • Vermogen om intensief te interacteren
  • Emotionele controle

De test is gevalideerd vanaf 12 jaar en duurt ongeveer 8 minuten.

Na het online invullen van deze test volgt een persoonlijk gesprek om het rapport toe te lichten. Indien gewenst kunnen er daarna een of meerdere coaching gesprekken ingezet worden. Meer informatie