Wat is de HeartMath methode?

 

Achtergrond

Onze hedendaagse leefstijl veroorzaakt bij veel mensen een verhoogd stressniveau. De combinatie van psychische druk, te weinig of te eenzijdig bewegen en een ongezond voedingspatroon leidt steeds vaker tot moeheid, allerlei gezondheidsproblemen en een verminderd prestatieniveau.

Overgewicht, hoge bloeddruk, (beginnende) suikerziekte, een verhoogd cholesterol en onze overvolle agenda's, zijn een grote risicofactor voor toekomstige ziekte en uitval. Door bewust te worden en (kleine) veranderingen in leefstijl aan te brengen is veel winst te behalen. Helaas valt het mensen vaak zwaar om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

 

Werkwijze

Wij bieden diverse programma’s voor groepen en individuen aan om hen te leren meer grip te krijgen op stressvolle situaties, zodat ze gericht kunnen werken aan een meer gezonde leefstijl. Dit leidt tot een toegenomen welbevinden en functioneren, zowel lichamelijk als psychisch, en heeft ook een preventief effect.

De methode die HeartMath daarvoor inzet is innovatief, effectief en bovendien ook leuk.

In de HeartMath-programma’s staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Door middel van biofeedback op hartritme ervaren cliënten hoe ze omgaan met stress en hoe ze zichzelf in een meer optimale toestand kunnen brengen. De emWave Pro ® en Inner Balance TM technologie geven direct terugkoppeling over het effect van emoties op het hartritme. Bovendien zijn ze direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Een waardevolle en duurzame investering in positieve gezondheid.

 

Vergoedingen:

Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met de HBO-raad voor alle hogescholen LIVVIT pakket ontwikkeld. Livvit bestaat uit een aantal diensten die preventief ingezet kunnen worden om verzuim te voorkomen, diensten die helpen de gezondheid van medewerkers te bevorderen en diensten die helpen bij het re-integreren van zieke medewerkers. 

Het Heartmath Werken aan Veerkracht Programma is één van die diensten en wordt door het Livvit 100% vergoed op basis van maximaal 1 traject per persoon per jaar.

Vergoedingen zorgverzekeraar voor particulieren

Er is nog geen eenduidig beleid t.a.v. het vergoeden van hartcoherentie. Sommige verzekeraars vergoeden een behandeling volledig, sommigen vergoeden een deel van de behandeling en anderen helaas nog niets. U kunt uw aanvullende zorgverzekering raadplegen of contact opnemen met uw verzekeraar om te beoordelen of u voor vergoeding in aanmerking komt.